Kasa fiskalna elzab jota

To poprawki w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest rozwiązana z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy sprzedające swoje usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania działalności z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną?
Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą działalność prowadzą do twarzy fizycznych (B2C). Oraz firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktyka w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele związane z byciem kas fiskalnych.
Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi – techniczne i funkcjonalne – opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy dokonać przed przystąpieniem używania kasy, połączone są jeszcze z pomocą, którą można pozyskać za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, przecież nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także dbać o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego etapu może zrobić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-altum/Comarch ERP Altum - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Posiadanie kasy to także konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły podzielone. Użytkownik kasy musi również drukować raporty okresowe – dzienne, tygodniowe i miesięczne – tworzone przez kasę fiskalną.