Kanaly wentylacyjne do okapu

W pomieszczeniach o dużym zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, jest duże zagrożenie wybuchu. Zatem w jakimś przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje dobre z poradą atex (atex installation), jakie biorą za zadanie zwolnić z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jak dużo być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w świadomości ramion samonośnych, ssaw i okapów odnalezionych w środowiskach zagrożonych. Należy pamiętać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które zwolnią z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać budowę i nie dopuszczać do koncentrowania się w miejscu ogromnej liczbie zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna stanowić uziemiona, nie spędzać w sobie ładunków elektrostatycznych co prawdopodobnie doprowadzić iskrzenie i potem wybuch. Kanały odciągowe tworzą być wypełnione ze stali o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny oddawać się erozji. Użyte w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, są za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Jedynym trikiem jest łączenie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, już na kontakcie taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno stanowić harmonijne i dokładne z poradą atex. Zakłada się także śluzy, które są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy ważne a układy samoczyszczące za długie natężenie miału w instalacji. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń nadal są pomieszczeniami wielkiego ryzyka, chociaż spełniają wszystkie umowy dodatkowo są zgodne z określonymi dyrektywami, powinno tam przebywać jak niewiele mężczyzn natomiast to zaledwie osoby, jakie w takich pomieszczeniach pracują. Przestrzeganie wszystkich myśli i wartości jest sprawą najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie sprzęty oraz wyposażenia objęte dyrektywą atex są swoje ulubione oznaczenia i atesty znajdujące się w pomieszczeniu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy: funkcjonujące w górnictwie, funkcjonujące w przyszłych miejscach. Ta wyjątkowo istotna informacja chroni wszystkie przedsiębiorstwa.