Jak okreslic poziom ryzyka w przedsiebiorstwie

Ocena zagrożenia wybuchem to niezwykle ważny proces określania poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie, w którym produkowane są substancje łatwopalne lub wybuchowe, czy też takie właśnie substancje wykorzystywane są do realizowania innych zadań przedsiębiorstwa albo też są materiałem wykorzystywanym w produkcji.


W takich miejscach, zagrożenie wybuchem musi być precyzyjnie opisane, żeby możliwe było wprowadzenie odpowiednich i adekwatnych metod i procedur ochronnych, które mają zapobiec zdarzeniu i zabezpieczyć pracowników i okolicę.

kasy fiskalne cenyCena kasy fiskalnej. Gdzie tanio kupić? Polkas

Pracodawca, w takim miejscu powinien dokonać w zasadzie dwóch ocen. Jedna ocena to ocena ryzyka wybuchu. Jest to ocena, która informuje, na ile prawdopodobne jest to, że w danym przedsiębiorstwie dojdzie w ogóle do wybuchu. Na ile możliwy jest taki scenariusz i przy spełnieniu jakich warunków może do tego dojść. Ocena zagrożenia natomiast to jest coś nieco innego. To szersze pojęcie. Tu trzeba nie tylko zawrzeć samo prawdopodobieństwo wybuchu, ale również trzeba uwzględnić, jakie zagrożenie niesie ze sobą wspomniany wybuch.

Dokument, który zawiera w sobie ocenę takiego zagrożenia powinien być w swojej treści bardzo wyczerpujący. Na pewno należy w nim zawrzeć szczegółowe informacje o zestawie substancji łatwopalnych i wybuchowych, które są stosowane w danym przedsiębiorstwie. Substancje te powinny zostać sklasyfikowane według tego, czy są wykorzystywane w produkcji, czy są też jej efektem. Inne są bowiem procedury postępowania z takimi substancjami, gdy są wykorzystywane w pracy przedsiębiorstwa i inne gdy powstają w procesie jakiejś produkcji.

Należy tu również wykazać strefy, gdzie ryzyko wybuchu jest powiększone. Strefy te powinny zostać wyliczone, wymienione oraz rozrysowane, żeby jednoznacznie można było określić, gdzie ryzyko omawianego wybuchu jest największe, a gdzie jest najmniejsze.

Tu trzeba także przeprowadzić dokładną analizę i badanie czynników, które mogą spowodować zapłon. One również powinny zostać szczegółowo zebrane, zestawione, zliczone oraz precyzyjnie opisane wraz ze sposobem ich działania. Trzeba wiedzieć, że same substancje łatwopalne nie są tak szkodliwe, jak w chwili gdy znajdują się w obecności zapalnika, dlatego sporządzenie spisu zapalników jest tak istotne dla zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Ryzyko wybuchu to bardzo niebezpieczna sytuacja w przedsiębiorstwie, dlatego też trzeba na to zwrócić szczególną uwagę.