Instytut psychiatrii i neurologii oddzial dzienny

Samą z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest wydobywający się właśnie w Stolicy, ubrany w 1951 roku z propozycje grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym sporego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w dziale badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w obszarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zakresie tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), rozwijania i przygotowanie doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Działania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują piękne również bardzo wartościowe opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i robione leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z sporymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i jeden budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Mała kwota łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych oraz dania komfortowych warunków leczonym to tylko część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć potrafi, w szybkiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł kontynuować swoją funkcję działania od startu do tyłu.