Instalacje przeciwwybuchowe normy

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które dawane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych czyli ich podzespołów i ilości.

W stosunku ze licznymi różnicami w terenie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu podstawowych zasad w danych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie spokojniejszy i szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do działalności w tych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dedykowane są do robocie w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w zakresie ochrony i bezpieczeństwa ludzi na zachowaniach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny stanowić właściwie oznaczone oraz przejść szereg testów, które tworzą na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy i oznaczania tego pokroju urządzeń. Dobrze na problem Atex znajdziesz tu.