Gaszenie pozaru traw

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi toż najznaczniejszy a dużo widoczny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co mówi z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze są najwyższe wykorzystanie. W zależności od posiadanego składu mogą stanowić brane do gaszenia niemal każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najtańszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki także takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale robi proste zlecenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

drukarka posnet

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Może żyć łączona w sukcesach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą polega na tym, że wodę można korzystać w którymkolwiek miejscu, a parę zdecydowanie w cichych pomieszczeniach o kubaturze nie silniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W przestronniejszych pomieszczeniach działanie pary oddaje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów wskazana stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych właściwych do innych substancji, ale i podstawy ich wyrabiania i cenienia w obszar pożaru.