Gastronomia aga ustronie morskie

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, kończącego się za pośrednictwem technik związanych z szkołami psychologicznymi. Stanowi wtedy gatunek szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w charakterze zaspokajania ich spraw zawodowych, co umożliwia swym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście i umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego standardu zajęcia są coachowie, którzy odbywają ze znanymi facetami na nowych płaszczyznach np. w kontaktu z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a dodatkowo omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z innymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze stosowanie ich własnych predyspozycji, sprecyzowanie swoich celów i skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich dokonania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym końcem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego osobiste poglądy i zasoby intelektualne. Innymi cechami charakterystycznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w postaci coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma dobra wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w toku przekonywania się; jest stworzony na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; projektem jest doprowadzanie do świadomego dokonywania zmian.