Gastro szef cwiczenia

Program Gastro SZEF prowadzi gospodarkę magazynową przedsiębiorstwa w oparciu o dokumenty magazynowe, a także sprzedaż , jaka stała utworzona na zachowaniach kelnerskich.

Kontrola zużycia materiałów na podstawie wprowadzonych kart kalkulacyjnych program robi odpowiednie rozchody składników dań, wylicza kalkulacje, marże, wsad do kotła, a dodatkowo zapotrzebowanie na pozostałe składniki. Informacje pomysłu są podstawą rejestracji materiałowej w cenach nabycia oraz gastronomicznych, też z automatyczną dekretacją do właściwych programów finansowo-księgowych.
Współpraca z urządzeniami fiskalnymi
Wysyłanie wiadomości z kasami jest dwukierunkowe. Z pewnej strony GASTRO SZEF dostarcza do kas informacje o składnikach, grupach towarowych, kelnerach; z dodatkowej części produkuje z kas dane o sprzedaży przygotowanych potraw, obrocie syntetycznym każdej kasy i każdego kelnera. Dzięki takiemu rozwiązaniu kasy fiskalne po pierwszym zaprogramowaniu przez serwis, nie zmuszają obsługi do żadnych umiejętności programowania, gdyż całość przekazywania informacji wykonywana jest poprzez program Gastro.
Dokładne analizy i raporty
Użycie nowej metod OLAP umożliwia bycie własnych praktyk w dowolnym przekroju. Analizy mogą wspierać tą pracę kierownictwa np. odpowiedzą na pytanie jak robi nowa promocja, jak działać w podejmowaniu decyzji, jakie zamierzają charakter strategiczny przez pomożenie w szukaniu nowych trendów rynkowych oraz przyjaźniejszy wgląd w końce wcześniej podejmowanych zadań.
Gastro pewno istnieć użyte i dostosowane w mało lokalach. Właściciel w biurze może centralnie zarządzać siecią barów czy restauracji. System Gastro jest skalowalny. Kluczowym czynnikiem sytemu jest ważny program Gastro SZEF, który poprzez łącza internetowe,ma możliwość wysłania informacji pomiędzy lokalnymi wyposażonymi w układ.
W relacji od organizacji możliwa jest całościowa centralizacja wprowadzanych informacji, kiedy i normalnie w jednych lokalach. Niezależnie z tego, płyną spośród niego do domów dane o wyborze, którym mogą korzystać kasy fiskalne, o organizacji lokalu, o wynegocjowanych cenach nabycia i sprzedaży.