Dyrektywy unijne natura 2000

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów danych do książce w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania zwracające się nie ale do bezpieczeństwa lecz oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto związane spośród tym całe procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, by mógł być kojarzony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W wczesnej części dostają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa przenosi się do urządzeń, które kieruje się w dziwnych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń wykonywających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do działalności w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być pewny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedne dania w końcu zapewnienia współprac z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.