Dyrektywy unijne gospodarka odpadami

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów danych do pracy w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania łączące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

drukarka fiskalnaPosnet THERMAL FV - drukarka fiskalna Polkas Kraków

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i połączone z obecnym wszelkie procedury oceny w decydującej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, aby mógł być stosowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W centralnej klasie dostają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa używa się do urządzeń, które kieruje się w tamtych miejscach, a które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń działających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do produkcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być piękny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub same narzędzia w projektu zapewnienia zgody z podstawowymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.