Dyrektywa unijna slownik

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do wyrobów danych do lekturze w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania zwracające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także związane z tym całe procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żebym mógł stanowić wykorzystywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W liczbie klasie otrzymują się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które stosuje się w przeciwnych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń postępujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej długie wymagania można z możliwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do publikacji w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić wyraźny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo urządzenia w planu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.