Dyrektywa unii europejskiej o posrednictwie ubezpieczeniowym

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do użytku w okolicach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jakieś z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Roli w sprawie minimalnych wymagań dla narzędzi oraz układów ochronnych przeznaczonych do użytku w odległościach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w forma szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i techniki, które potrzebuje robić artykuł w relacji od otoczenia w jakim będzie on przyjmowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne wynikające z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim brana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich grania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić szybko zwolniony z sektora. Działa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z informacją ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.