Dyrektywa ue csr

Na placu Unii Europejskiej teraz jesteśmy obowiązek dostosowania się do dyspozycji ATEX, która stoi się niezwykle istotnym składnikiem większości decyzji inwestycyjnych naszych konsumentów w obrębie instalacji silosowych.

 

Dyrektywa ATEX: jej nazwa wywodzi się od francuskich słów Atmosphères Explosibles, które składają atmosferę wybuchową. Jej przepisy, uregulowane bardzo surowo i indywidualnie w jakimś państwie członkowskim UE dotyczą wszystkich twórców i klientów urządzeń stosowanych w środowiskach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej.

Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa organizacji oraz sposobów piszących pozycję w przestrzeniach grożących potencjalną eksplozją, jaka potrafi wynikać z obecności atmosfery potencjalnie wybuchowej wytworzonej przez pary lub pyły substancji, które podchodzą z tlenem z powietrza atmosferycznego, np. mąki czy cukru. Stanowi ona skierowana specjalnie do dwóch grup podmiotów: dyrektywa nr 94/9/EC (Atex 95) dotyczy producentów i wybiera wymagania jakie muszą robić wyroby wykorzystywane w obecności atmosfer wybuchowych. Dyrektywa wymaga od nich dopasowania sprzętu i instalacji (atex installations) dopasowanego do wysoko wymienionych wytycznych.

Natomiast dyrektywa 99/92/EC (Atex 137) dotyczy użytkowników potencjalnie zagrożonych wybuchem maszyn. W wczesnym rzędzie stosuje ona warunki panującym w sensie zapewnienia bezpiecznej książce w warunkach narażenia na pojawianie się atmosfer wybuchowych. Spełnienie oczekiwań tych informacji, przedstawionych w działanie do naszego dobra jest wskazane. Wytwórca spełnia oczekiwania dyrektywy 94/9/WE wykonując ocenę zgodności wyrobu z przepisami dyrektywy, lub w poszczególnych przypadkach zlecając certyfikację produktów na zgodność z podstawowymi normami.

Pracodawca aby osiągnąć wymagania dyrektywy 1999/92/WE może współpracować ze kartą trzecią, aby np. potwierdzić odpowiedni wybór sprzętu do stref zagrożenia wybuchem. Kto jest poważny za spełnienie wymagań dyrektyw ATEX? Przeprowadzenie oceny zgodności wyrobu według dyrektywy 94/9/WE obowiązuje wytwórcę.