Dyrektywa gazowa ue

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie muszą istnieć przeprowadzone przez całe produkty, jakie są przeznaczone do wypełnienia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w niektórych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może przylegać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wprowadzona w mieszkanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest powiązane z zastosowaniem dowolnego wyniku w zakresach, w jakich może żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie współprace z częściami atex i za dostosowanie danego produktu do tych części. Atest atex jest wymagany w wypadku produktów, które ustalają się w dziedzinie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest toż przestrzeń, gdzie produkuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą obecne być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w wypadku, jak duża porcja energii powstająca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru podchodzi do wybuchu, który stanowi ważne zagrożenie dla mieszkania i zdrowia ludzkiego.