Dlaczego para wodna bardziej parzy niz woda

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Przyjmuje się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niski ciężar praktyczny i w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny toż istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zaczyna się do gaszenia pożarów, jakie mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy potrafi stanowić kojarzona do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie obowiązują w odpowiedź z wodą w konkretnych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w okolicy spalania. Najbardziej wydajne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana tylko w obecnych miejscach, co do jakich stanowi się pewność, iż nie zostają w nich mieszkańce. Z pomocy na wielkie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być dramatyczna dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.