Controlling 5 senses

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w dowolnej poważnej firmie. Controlling skupia się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością finansową i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do własnego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa grupa i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem jesteśmy do robienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w korporacji, - Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki tworzy robić, że firma pracuje efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która daje na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej form. Poprawia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych odkłada się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, jeżeli mamy do pracowania z rachunkowością zarządczą.