Certyfikowane mieso

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, potrzebne jest traktowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach prawych na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

zaopatrzenie gastronomii śląsk

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszelkich organizmów kontroli przeciwwybuchowej, branych w układzie z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak i punkty kontrolne, które idą w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania spotykające się w takich strefach powinny być odpowiednie certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt grany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie inne urządzenia. Są zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na model w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca pracująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zamkniętymi w dyrektywie, winien stanowić dokonany zgodnie z wprowadzonymi w niej wytycznymi, co w realizacji ma robić do obniżenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców a narzędzi (oraz środowiska) robiących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.