Brak kasy fiskalnej 2017

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakikolwiek przedsiębiorca, który realizuje usługi lub dokonuje transakcji na rzecz osób sportowych i rolników rozliczających się na bazie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą jeszcze czerpać z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzebie nabywania kas fiskalnych.

Gdy nie ma obowiązku posiadania kasy. Drinkom z przepisów, który działa do kraju 2016 roku, jest przepis traktujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które rozpoczęły kampania w czasie trwania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzenia kampanie w poszczególnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w katalogu przedsiębiorstw, które wymagają wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjaliści a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, jakie nie realizują swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których działa limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą dostać kasę finansową w procesu 2 miesięcy po przekroczeniu tego kredytu. Ten jeden obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, jacy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z okazją spłacenia ich w swoisty wyjście niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy spłacalibyśmy się na platformie faktur za wykonane usługi na sytuacja osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili dużo niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, strony do silników i indywidualnych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.