Bezpieczna praca na maszynach

Przemysł duży i mały potrzebuje do pracy maszyn. Maszyny mogą być różne, ale muszą posiadać pewną jedną cechę wspólną. Muszą posiadać certyfikat i zostać dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego do pracy. Te dwa wymagania są absolutnie niezbędne.
Co zrobić jeśli certyfikacja maszyny nie nastąpiła kiedy ją nabywaliśmy, na przykład z powodu wieku maszyny (została wyprodukowana w latach kiedy nie było takich wymogów), lub sprzedający nie dostarczył nam odpowiedniego certyfikatu?


Jeśli nie mamy certyfikatu możemy maszynie go nadać. W tym celu należy znaleźć firmę, która ma uprawnienia do nadania certyfikatu. Certyfikacja maszyny poprzedzona jest dokładną analizą schematów, jakimi dysponujemy. Są to schematy elektryczne, konstrukcyjne, pneumatyczne i hydrauliczne, które powinniśmy dostać z dokumentacją towarzyszącą. Jeżeli nie posiadamy takiej dokumentacji, to należało by nająć certyfikowaną firmę, która schematy odtworzy (jedno ale, odtworzenie schematów będzie koszmarnie drogie, więc jeśli kiedykolwiek kupimy maszynę bez schematów, to lepiej się zastanówmy dwa razy). Po analizie dokumentacji, jeśli nie ma ku temu przeszkód następuje certyfikacja.
Certyfikacja maszyn to jest dopiero pierwszy krok na drodze do uzyskania w stu procentach bezpiecznej maszyny. Po certyfikacji proponuje zaprosić Urząd Dozoru Technicznego na kontrolę. Jeżeli Urząd Dozoru technicznego zezwoli, to możemy na maszynie pozwolić pracować pracownikom. Natomiast jeżeli chcemy mieć pewność, że nasza maszyna jest naprawdę bezpieczna, proponuję wykonać audyt wymagań minimalnych lub zasadniczych.
Certyfikacja maszyn oraz audyty wymagań minimalnych i audyty wymagań zasadniczych, jest to zakres działalności często jednej i tej samej firmy. Podczas audytu wymagań minimalnych lub wymagań zasadniczych, dokonuje się podobnych kontroli jak podczas tego gdy odbywa się certyfikacja. Sprawdzane są wszystkie schematy i dokumentacja producenta, dodatkowo kontrolowane są instrukcje stanowiskowe oraz rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo. Wiele firm działa w taki sposób, że jeżeli widzi u nas pewne braki lub niedociągnięcia, sami zaproponują dokonanie modyfikacji i zmian, mających na celu poprawę BHP.