Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska w gornictwie

O zabezpieczeniu i ochronie zdrowia zatrudnionych w dzisiejszym świecie mówimy coraz częściej, będąc jeszcze bardziej świadomymi, jak ważne staje się służenie im odpowiednich warunków dostosowanych do środki miejsca pracy. Na szczególne pomieszczenie w obecnych rozważaniach zasługują pracownicy, którzy swoją rolę realizują w tak zwanych obszarach z atmosferą wybuchową.

http://photo-puzzles.pl/erppolkas/enova-standard/

 

Praktyka w dziedzinach zagrożonych wybuchem wprowadza na pracodawców obowiązek przestrzegania zasad nałożonych dyrektywą Unii Europejskiej, nazywaną w skrócie ATEX. Dyrektywa ta oznacza wymagania, jakim potrzebuje sprostać każdy produkt znajdujący wykorzystanie w przestrzeni zagrożonej wybuchem. W obecnym znaczeniu należy podkreślić, że każdy obszar klasyfikowany jest pod kątem stopnia potencjalnego zagrożenia, który jednocześnie stoi się podstawą do wyznaczenia certyfikatów chcianych z stosowanych produktów.

Rozmawiając o powierzchniach zagrożonych wybuchem, warto powiedzieć także, że wyróżniamy dwie podstawowe kategorie zagrożeń. W liczbie klasy znajdują się gazy, ciecze natomiast ich opary. Do kolejnej określane są palne pyły.

Używanie się do Informacje Atex z pewnością pozwala przedsiębiorstwu spełniać obowiązujące prawo. Jednakże nie tylko dlatego przedsiębiorstwa powinny jej słuchać. W realizacji główną korzyścią wychodzącą ze zgodzie z Poradą jest danie pracownikom, a i pozostałym osobom biorącym na placu zakładu przemysłowego, bezpieczeństwa. Poza tym, eliminując potencjalne zagrożenia ograniczasz straty ekonomiczne, do których mogłoby uzyskać w finale jego osiągnięcia.

Dla bezpieczeństwa, a też poczucia dobrze wykonanego obowiązku, warto łączyć się do zasad ustalonych przez Dyrektywę.