Ametek hdr power system

obudowa exObudowy i rozdzielnice w osłonie ognioszczelnej dla grupy IIB + H2 EX ATEX | GRUPA WOLFF

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) jest idealne zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Że się więc dziwić, iż jest jeszcze często stosowany, zarówno przez firmy, kiedy a osoby prywatne.

Najprościej rzecz ujmując, działanie systemu budzi się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje wykryty w strefach zamkniętych lub prawie zamkniętych. Więc jego nadrzędnym celem jest nieprzyjęcie do stworzenia zbyt wysokiego ciśnienia w sezonie wybuchu. Dzięki temu mocna ominąć szkody w instalacjach i właściwie w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu dany jest najbardziej do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu opiera się z czterech istotnych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z czynnikiem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Ważny z bardzo wymienionych elementów odpowiada przede każdym za identyfikację źródeł zapłonu w punkcie aktywizacji całego organizmu zabezpieczeń, jak jeszcze szybkie wykrycie wybuchu rozprzestrzeniającego się w kanałach. Centrale prowadzące to moment sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system oraz dostarcza impulsu zmagazynowanej zdolności do aktywacji butli. Same zaś butle HDR odpowiadają za pomoc przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w których uważają się pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny wybuchowe.
W jaki rozwiązanie to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie jest obecne szczególnie skomplikowane. Wszystko ogranicza się do pomiarów, analizy oraz odpowiednich reakcji. Detektory ciśnieniowe odpowiadają za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich bierze się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w jakiej pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał przesyłany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich wprowadzona toczy się przez dysze, co w końcowym rozrachunku wysyła do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu niewątpliwie można zaliczyć krótki czas reakcji, dużą niezawodność, prostą oraz szybką wymianę elementów a i łatwą jego budowę i transport.